Petr Sameš s.r.o.

Moje služby

Nezávislý grantový poradce s více než desetiletou zkušeností v oblasti národních i evropských veřejných podpor.

Mojí specializací jsou granty pro soukromé subjekty, ale mám i bohaté zkušenosti v oblasti podpor pro veřejné subjekty. Do mého portfolia patří:
- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
- Operační program Životní prostředí
- Program rozvoje venkova
- Integrovaný regionální operační program
- Operační program zaměstnanost
- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- Národní programy jednotlivých ministerstev
U několika těchto programů působím na pozici hodnotitele, což mě umožňuje mít nad projekty dostatečný nadhled. Ve rámci všech těchto programů nebo jejich předchůdců jsem zpracovával úspěšné projekty pro různé typy žadatelů a jsem připravený být k dispozici i vám.
Od roku 2020 rozšiřuji své aktivity do oblasti e-commerce. Prvním projektem je eshop Španělské nože

  • Posouzení vašich záměrů, nalezení vhodného dotačního titulu. Součástí této analýzy je i optimalizace vašeho záměru tak, aby co jevíce vyhovoval požadavkům správce dotačního programu z hlediska jeho budoucího hodnocení. Často se ovšem dostaneme do situace, kdy podání dotační žádosti není efektivní a pro klienta je výhodnější si svůj záměr realizovat tzv. za své.

  • Příprava kompletních podkladů pro podání projektové žádosti zahrnuje u většiny programů zpracování žádosti samotné, zpracování analytického materiálu (Studie proveditelnosti apod.) a kompletaci dokumentace technického charakteru (projektová dokumentace atd..). Tyto dokumenty vytvářím s klientem společnými silami.

  • Schválením projektu začíná náročnější část celého projektu. Realizace vašich projektů je svázány mnoha podmínkami a já vás jsem schopný provést celým procesem od výběru dodavatele, přes monitoring realizace projektu po zpracování žádosti o platbu, na základě které obdržíte očekávanou podporu.

  • Ani proplacením dotace vaše povinnosti nekončí. Většinu programu zajímá, jak se podpořené aktivity dále vyvíjejí a rozvíjejí. Jste povinni několik let po ukončení vašeho projektu podávat další monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu a tom jsem vám také k dispozici.

Kdo jsem

Petr Sameš

Nezávislý grantový poradce s více než desetiletou zkušeností v oblasti národních i evropských veřejných podpor.
Podrobnosti o mojí profesní kariéře najdete na mém profilu na síti Linkedin

Reference

Výběr referenčních projektů (včetně projektů, na kterých jsem se podílel ve společnosti VIA ALTA a.s.)

Kontaktujte mě